Άδεια Συλλογής & Μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων & ΕΑΥΜ


Το Γραφείο μας ανέλαβε την ανανέωση και ενοποίηση σε μία των αδειών συλλογής & μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων & ΕΑΥΜ (Ιατρικά απόβλητα) της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT Ε.Ε..


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Σύμβουλοι Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Αποβλήτων

Get social with us!
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
Επικοινωνία:

 

​Τηλ.: ​212 1005325

Fax: 212 1005325

Κιν.: 6972 773056

Email: info@envecom.com

​​​

© 2016 by Christopoulos. 

Proudly created with Wix.com