ΑΕΠΟ Χοιροτροφικής εγκατάστασης


Εκδόθηκε η ΑΕΠΟ της χοιροτροφικής εγκατάστασης της εταιρείας Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Η μελέτη περιελάμβανε την αύξηση της δυναμικότητας από τις 750 χοιρομητέρες στις 950 (αλλαγή κατηγορίας σε Α1), καθώς και αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, που πλέον μεταφέρονται σε όμορη μονάδα βιοαερίου για διαχείριση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Σύμβουλοι Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Αποβλήτων

Get social with us!
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
Επικοινωνία:

 

​Τηλ.: ​212 1005325

Fax: 212 1005325

Κιν.: 6972 773056

Email: info@envecom.com

​​​

© 2016 by Christopoulos. 

Proudly created with Wix.com