Συνεργασίες

 

Ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αποτελούμενο από Περιβαλλοντολόγους, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Αγρονόμους Τοπογράφους και Πολιτικούς Μηχανικούς αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας με απόλυτη προσήλωση και επιτυχία οποιαδήποτε σχετική εργασία απαιτηθεί.

Πτυχία & πιστοποιήσεις

 

 

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή ειδίκευση από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Leeds στην Αειφόρο Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. Είμαι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), πιστοποιημένος Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) και Επιθεωρητής Ποιότητας και Περιβάλλοντος ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004