Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκαταστάσεων Βιοαερίου

Το Γραφείο μας κατά τα έτη 2017 - 2019 ανέλαβε την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8 Εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων συνολικής ισχύος 4,5 MWe, στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

#Βιοαερίου #Μελέτης #ΜελέτηςΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων #Πιερίας #330kW

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Σύμβουλοι Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Αποβλήτων

Get social with us!
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
Επικοινωνία:

 

​Τηλ.: ​212 1005325

Fax: 212 1005325

Κιν.: 6972 773056

Email: info@envecom.com

​​​

© 2016 by Christopoulos. 

Proudly created with Wix.com